Enovrstičnice

We live in a society where pizza gets to your house before the police.
Živimo v družbi, ker dostava na dom pride do tvoje hiše hitreje kot policija.
Knowledge is knowing a tomato is a fruit; Wisdom is not putting it in a fruit salad.
“Znanje” pomeni vedeti, da paradižnik spada med sadje. “Modrost” je, da ne zmešaš paradižnika v sadno solato.
Politicians and diapers have one thing in common. They should both be changed regularly, and for the same reason.
Politiki in plenice imajo eno skupno stvar: oboje se mora redno menjati in to iz istih razlogov.
Evening news is where they begin with ‘Good evening’, and then proceed to tell you why it isn’t.
Večerne novice se začnejo s pozdravom “Dober večer,” nato povedo, zakaj ni dober.
A bus station is where a bus stops. A train station is where a train stops. On my desk, I have a work station..
Avtobusna postaja je tam, kjer ustavlja avtobus. Na železniški postaji ustavlja vlak. Moja miza je delovna postaja.
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.
Bolje je biti tiho in pustiti drugim, da mislijo da smo neumni, kakor da se oglasimo in jim izbrišemo vsak dvom.
A bank is a place that will lend you money, if you can prove that you don’t need it.
Banka je kraj, kjer si lahko sposodimo denar, če dokažemo, da ga ne potrebujemo.
A clear conscience is usually the sign of a bad memory.
Če imamo čisto vest imamo verjetno tudi slab spomin.
Artificial intelligence is no match for natural stupidity.
Umetna inteligenca se ne more primerjati z naravno neumnostjo.
You do not need a parachute to skydive. You only need a parachute to skydive twice.
Za skok s padalom ne potrebujemo padala. Potrebujemo ga samo, če želimo skočiti še drugič.
I intend to live forever. So far, so good.
Odločil sem se, da bom živel večno. Do sedaj mi gre dobro.
To be sure of hitting the target, shoot first and call whatever you hit the target.
Najlažje je zadeti tarčo tako, da najprej ustrelimo, nato pa tisto, kar smo zadeli, poimenujemo tarča.
A bus is a vehicle that runs twice as fast when you are after it as when you are in it.
Avtobus je vozilo, ki se pelje 2x hitreje, kadar tečemo za njim, kot kadar smo na njemu.
Nostalgia isn’t what it used to be.
Nostalgija ni več kar je včasih bila.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja